EN

Şirket Profili

Şişecam Topluluğunun elektrik ve doğalgaz piyasasında faaliyet göstermekte olan Şişecam Enerji’nin geçmişi 1995 yılında Topluluk şirketlerinin elektrik ihtiyacını Topluluk içinde karşılamak hedefiyle başlatılan “Elektrik Üretim Projesi'ne dayanmaktadır.

Söz konusu proje kapsamında, Camiş Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. kurularak, Ağustos 1997’de 31 MW gücündeki Trakya Santralı, 1998 yılı ilk yarısında da her biri 12 MW gücündeki Topkapı ve Çayırova Bölge Santralları olmak üzere toplam 55 MW kurulu gücü olan santrallarımız devreye alınmıştır. Kurulan üç santralle, yılda 400 milyon kWh elektrik ve 80 bin ton buhar üretimi fabrikalarımızın kullanımına sunulmuştur.

Başlangıçta sadece Topluluk şirketleri ihtiyacı olan elektriği üretmek şeklinde planlanan şirket, sahip olduğu üç santraldeki üretimiyle, Topluluk şirketlerinin ihtiyacından fazlasını Ulusal Şebeke dışındaki müşterilere de (serbest tüketicilere) satabilir hale gelmiştir. Üretim lisansı alan şirket Camiş Elektrik Üretim A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

2006 yılında, Şişecam Kimyasallar bünyesindeki Soda San. A.Ş. Soda Fabrikası’nın kızgın buhar ihtiyacının karşılanması amacıyla Mersin’de 126 MW kurulu güçte, yılda 1 milyar kWh elektrik, 3 milyon ton buhar üretim kapasitesine sahip I. Kojenerasyon Hattı işletmeye alınmıştır.

2007 yılında, Türkiye pazarındaki yüksek doğal gaz-düşük elektrik satış fiyatları doğrultusunda Topkapı ve Çayırova santralleri devredilmiştir.

​2009 yılında, Soda Fabrikası’nın artan buhar ihtiyacını karşılamak üzere Mersin’de Kojenerasyon Santralı II. Hattı’nın devreye alınmasıyla Santralin üretim kapasitesi, elektrik tarafında 2 milyar kWh’a, buhar tarafında ise 4 milyon tona yükselmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde, Camiş Elektrik 2009 yılı sonunda

  • 31 MW kurulu gücü ile Trakya Santrali,
  • 244 MW gücünde (121 MWve 123 MW-2 hat) Mersin Kojenerasyon Santrali,

olmak üzere 274 MW toplam üretim gücüyle faaliyetlerine devam etmiştir.

2012 yılında Soda Sanayii A.Ş.’nin buhar ihtiyacının yarattığı sinerjik etkiden daha fazla yararlanabilmek amacıyla Soda Fabrika sahası içinde kurulan Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Mersin Kojenerasyon Santrali Soda Sanayii A.Ş.’ye devredilmiş, devir sonrasında Camiş Elektrik Üretim A.Ş. 25 milyon TL sermayeli, 31 MW gücünde sadece Trakya Bölge Santrali’ne sahip bir Şirket durumuna gelmiştir.

2014 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mevzuatı çerçevesinde Elektrik ve Doğalgaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Şişecam Enerji A.Ş. kurulmuş ve Camiş Elektrik Üretim A.Ş. bu şirketin bünyesinde konumlandırılmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 10.07.2014 tarihinden geçerli 20 yıl süreyle Elektrik ve /veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı, 03.09.2014 tarihinden geçerli 30 yıl süreyle Doğal Gaz'ın toptan satış faaliyetini yapmak üzere ise Toptan Satış Lisansı alınarak enerji ticareti faaliyetlerine başlayan Şişecam Enerji aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir:

  • Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticaretini, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve bu faaliyetlere ilişkin gerekli altyapıların kurulması, diğer elektrik şirketlerine ortak olunması ve Şirket’in amacı çerçevesinde pazarlama, araştırma, iş geliştirme ve diğer ticari ve teknik faaliyetlerin geliştirilmesi,
  • Doğal gazın, sıkıştırılmış doğal gazın (CNG), sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ticareti, alımı, satışı, toptan satışı, ithalatı, ihracatı, depolanması, bu faaliyetlere ilişkin gerekli altyapıların kurulması ve Şirketin amacı çerçevesinde pazarlama, araştırma, iş geliştirme ve diğer ticari ve teknik faaliyetlerin geliştirilmesi