EN

Sürdürülebilirlik

Uluslararası ekosistem içindeki küresel sorumluluğunun bilincinde olan Şişecam, sürdürülebilirlik konusunu yalnızca finansal bir devamlılık olarak değil, çevreyi, doğal kaynakları, kullanılan girdileri, tüketimleri, müşterileri, çalışanları ve değerleri de koruyup büyütmek üzere bütünleşik bir kavram olarak görmekte, uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almaktadır.

Enerji yoğunluğu yüksek bir sektörde uluslararası liderlerden biri olarak faaliyet gösteren Şişecam, sürdürülebilirlik alanında yüksek önceliğe sahip unsurlarla ilişkili olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyetlerinde, çevresel etkilerin azaltılması, enerji yönetimi, verimliliğin artırılması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, inovasyon, uluslararası standartların ve en iyi uygulamaların takip edilmesi konularındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde ekonomik, çevresel ve sosyal konulardaki önceliklerine ilişkin uygulamaları ve performansını, her yıl hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarıyla paydaşlarına aktarmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporları